مدافع با سابقه صنعت نفت در آبادان ماندگار شد

بازیکن باتجربه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.

به این ترتیب طیبی در لیگ 22 زیر نظر رضا پرکاس سرمربی جدید نفت آبادان تکامل خواهد یافت.سرویس داخلی اخبار فوتبال

محمد طیبی پس از مذاکره و توافق با مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان قرارداد خود را به مدت یک سال تمدید کرد.