ویدیو خویچا کواراتسااخلیا، مسی گرجستانی!


خویچا کواراتسااخلیا; لیونل مسی گرجستانی کسی است که مواجهه با او از تلفظ نامش سخت تر است!سرویس اخبار فوتبال خارجی