احتمال کاهش نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبالسرویس خبر شماره: 1833140
21 تیر 1401 ساعت 02:23 |
1.3 هزار |

0نقطه نظر

توجه: ثبت نام کسانی که فرم تکمیل نشده رد می شود.

عضو حقوقی هیات مدیره فدراسیون فوتبال گفت: معتقدم ثبت نام متقاضیانی که فرم آنها در مهلت قانونی تکمیل نشده است مردود است.

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، احمدرضا براتی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در گفت و گو با نامزدهایی که در مهلت های قانونی فرم خود را تکمیل نکرده اند، گفت: تمام مهلت های قانونی ثبت نام و برگزاری است. انتخابات همان است که در اساسنامه و آیین نامه انتخابات و اطلاعیه های فدراسیون ذکر شده است.
وی افزود: بر این اساس فراخوان برگزاری مجمع عمومی انتخابات فدراسیون فوتبال در تاریخ 18 تیر 1401 در سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر شده و به صراحت ذکر شده است که «اعضای محترم مجمع به ارائه داوطلبان مورد نظر خود می بایست از روز سه شنبه مورخ 1401/04/14 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه (16 بعدازظهر) مورخ 20/04/1301 فرم های مندرج در سامانه مجمع عمومی فدراسیون را تکمیل نمایند. (Idem) و از طریق سامانه مذکور ارسال نمایید.
عضو حقوقی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: بر این اساس می توان گفت از آنجایی که ارائه تاییدیه برای معرفی کاندیداها توسط اعضای محترم مجمع جزء لاینفک ثبت نام کاندیداها است، لذا در صورت تکمیل نشدن فرم درخواست در مهلت قانونی، ثبت نام اسامی این افراد ناشناس تلقی می شود.
وی در ادامه گفتگوی خود با ایرنا توضیح می دهد: بدیهی است با توجه به اینکه ساعت 16 روز 30 تیر ماه 1401 آخرین مهلت تکمیل فرم ها پس از پایان این مهلت به منظور رعایت موارد ذیل بوده است. قانون و تصمیمات فدراسیون و به منظور حفظ حقوق اشخاصی که در مهلت مقرر اقدامی انجام داده اند، هرگونه ثبت نام، پرکردن فرم معارفه و این گونه اقدامات باید بدون اثر قانونی و کامل تلقی شود.
براتی بیان کرد: البته از آنجایی که فرم ها از طریق سامانه پر می شود، تشخیص این مشکلات بر اساس داده های فنی و سوابق موجود در سرورها برای کارشناسان کاملاً آسان و ساده است و همکاران محترم کمیته های انتخاباتی یکی هستند. . آنها که از عناصر مستقل فدراسیون آمده اند با استقلال کامل به این مسائل می پردازند.

بر اساس صحبت های احمدرضا براتی عضو هیئت مدیره فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، امیررضا واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی، عزیزالله عزیزمحمدی، محمد آخوندی و میرشاد مجدی پنج نامزد اصلی انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال هستند. از بین مدیران، به نظر می رسد نام چند نفر از آنها به دلیل عدم تکمیل فرم های ثبت نام از رقابت برای ریاست فدراسیون فوتبال حذف شود.مجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید