تعلیق سنگین برای حمله کننده به ساپینتو!


تقابل مس کرمان و استقلال تهران نیز با جنجال و درگیری همراه شد تا بار دیگر باعث تاسف فوتبالدوستان ایرانی شود.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید