دعوتنامه جدید کمیته اخلاق برای عزیزی خادمسرویس خبر شماره: 1821425 |
05 ارديبهشت 1401 ساعت 22:47 |
3002 امتیاز خبر|

0نظرات

کمیته اخلاق در نامه ای از عزیزی خادم خواست در جلسه روز سه شنبه شرکت کند.

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، روز دوشنبه قرار بود جلسه ای با حضور وی برای بررسی تخلفات اعلام شده از سوی رئیس سابق فدراسیون برگزار شود که عزیزی خادم به ساختمان فدراسیون نیامد.

ساعاتی پس از غیبت وی در نامه ای از کمیته اخلاق از شهاب عزیزی خادم خواست در جلسه روز سه شنبه حضور یابد و دفاعیات خود را ارائه کند.

کمیته اخلاق هشدار داده است که در صورت عدم حضور وی، کمیته می تواند حکم صادر کند.

در نامه کمیته اخلاق به شهاب الدین عزیز خادم آمده است:
با توجه به دعوت و عدم ارائه دفاعیات، از آنجایی که طبق ماده 18 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، ارائه هرگونه سند یا عذری برای عدم حضور در کمیته اخلاق باید توسط وکیل مدنی یا مثبته باشد. وکیل مدارک نماینده و مدارک و عذر موجهی قانوناً به این مرجع اعلام نشده است، لذا جهت رعایت حقوق دفاعی و اصول آیین دادرسی جناب عالی می بایست ساعت 16 روز سه شنبه در این مرجع حضور داشته باشید. ، 6 مه 1401.
در صورت وجود عذر موجه موضوع ماده 114 آیین نامه انضباطی، ضمن ارسال مدارک و مدارک تایید شده، نماینده قانونی آگاه خود را جهت توضیح به این مرجع مراجعه نمایید.
در صورت عدم رعایت مفاد فوق بر اساس بند 5 ماده 45 قانون اخلاق تصمیم گیری خواهد شد. »مجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید