فدراسیون فوتبال در فیفا: خلیج فارس استسرویس خبر شماره: 1863363
17 ژانویه 1401 ساعت 12:08 |
1.5 هزار |

0نقطه نظر

فدراسیون فوتبال ایران در خصوص استفاده از عنوان جعلی برای مسابقات کشورهای عربی به فیفا اعتراض خواهد کرد.

فدراسیون فوتبال در فیفا: خلیج فارس است

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، در پی استفاده از واژه ای جعلی به جای عنوان تاریخی خلیج همیشه فارس در رقابت های جام ملت های عرب در شهر بصره عراق، فدراسیون فوتبال ضمن تاکید بر مفاهیم عمیق فارسی خلیج فارس، این عنوان یکی از قدیمی ترین منابع تاریخی بیان کننده اعتراض رسمی جامعه فوتبال و ملت ایران به فدراسیون جهانی فوتبال است.

فدراسیون فوتبال با اعتراض به این سوال نوشت: مشخص است که خلیج فارس نامی اصیل و تاریخی است که سال هاست بدون وقفه در همه زبان ها و ادبیات جهانی و در اطلس های حاوی نقشه های قدیمی و تاریخی استفاده می شود. نقشه ها به طور کامل با این عنوان ذکر شده است.

بر این اساس فدراسیون فوتبال ایران مدارک مربوطه را به فیفا ارسال می کند تا در سال های آینده گرایش های ناعادلانه علیه عرف بین المللی اصلاح شود.مجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید