چه کسی آزمون سردار یا هیئت مدیره را حفظ می کند؟هیات مدیره فدراسیون فوتبال نقش چندانی در بازگشت کی روش نداشت و می توان گفت تاج بیشتر از آنها نقش داشت. اما بعد از خروج ایران از جام جهانی هنوز فدراسیون موضع رسمی نگرفته و تنها سردار آزمون به عنوان یکی از ملی پوشان گفت: خودم همین روش را حفظ می کنم!

چرا باید بازیکن وارد این بحث شود؟ تصمیمی که تاج و شاید نهادهای بالاتر برای آینده نیمکت تیم ملی بگیرند و آیا کیروش شانس نیمکت نشینی در جام ملت های دیگر را دارد یا خیر؟ در حال حاضر اکثر مردم و کارشناسان هیچ امیدی به آینده تیم ملی با این مربی ندارند و افکار عمومی نمی پذیرند که کارلوس در ایران بماند.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید