تمرینات فشرده پرسپولیسی ها در کاظمی/گل محمدی برای سرخ پوشان سخت بوده است.تمرین روز پنجشنبه پرسپولیس در حالی آغاز شد که قبل از شروع تمرین، کادر فنی در جلسه فنی توصیه هایی به بازیکنان کرد.

تمرین امروز در چند بخش از جمله پاس دادن تحت فشار در قسمت کوچکی از زمین، حمله به دروازه در دو گروه و فوتبال درون تیمی انجام شد.

امید عالیشاه و شیخ دیابات به صورت اختصاصی به تمرینات خود ادامه می دهند.

بازیکنان پرسپولیس هم به دلیل رسیدن پرواز تیم ملی همزمان با تمرین امروز غایب بودند.

تمرین امروز 75 دقیقه به طول انجامید.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید