حمله داعی به طارمی; پول باعث شد مهدی گذشته اش را فراموش کند/ در آستارا به طارمی توهین کردم/ از او خواستم در فوتبال موفق شود!


مهدی طارمی در گفت و گو با عادل فردوسی پور گفت محمد دایی (برادر علی دایی) او را برای پرسپولیس دوست ندارد اما خود علی دایی اصرار داشت که پرسپولیس با او قرارداد ببندد.

محمد دایی پاسخ طارمی را داد که در ادامه می خوانید:

* طارمی از کجا شنید که گفتم به پرسپولیس کمک نکرد؟ در آستارا با طارمی تاشر تماس گرفتم و خواستم در فوتبال موفق شود. وقتی علی دایی بازیکنی را دوست دارد، نمی گویم به درد نمی خورد.

*مردها وقتی به جایی می رسند گذشته خود را فراموش می کنند. اگر طارمی کمکی نکرد، وجودش را به علی می گویم. طارمی در این مصاحبه نشان داد که چه شخصیتی دارد.

حمله داعی به طارمی;  پول باعث شد مهدی گذشته اش را فراموش کند/ در آستارا به طارمی توهین کردم/ از او خواستم در فوتبال موفق شود!

* آقای طارمی! حتی به کسی که مدیونش هستی توهین کردی. به طارمی گفتم هوادار فوتبال باش نه عجب! این معجزه پول است که مردها گذشته خود را فراموش می کنند.

*او از دکتر صمد ابراهیمی که نقش اول را در پیشرفت او داشت، گفت: «آقای ابراهیمی»! در حالی که طارمی هر چه دارد از صمد ابراهیمی است، او اینطور صحبت کرده است.

این رفتارها و این صحبت ها معجزه پول است. پول باعث می شود مردم گذشته خود را فراموش کنند. برای من حرف و رفتار طارمی واقعا تعجب آور بود.

منبع: فوتبال برترسرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید