ویدیو سکوت واریا غفوری در پایان بازی فولاد و آلومینیوم
واریا غفوری در پایان دیدار فولاد خوزستان و آلومینیوم اراک بدون صحبت با خبرنگاران ورزشگاه را ترک کرد.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید