حساب استقلال و پرسپولیس از سایر تیم ها جدا شده استتبلیغات محیطی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد باشگاه‌های لیگ برتری، در سال‌های اخیر همواره محل بحث و اختلاف نظر آنها و سازمان لیگ بوده است و این آخرین فصل است که این موضوع بحث‌هایی را به دنبال داشته است. بحث در بین مسئولان این سازمان و باشگاه استقلال و تا مدت ها سوژه رسانه ها بود.

در همین راستا به منظور جلوگیری از اتفاقات گذشته جلسه ای بین سران باشگاه های لیگ برتری با رئیس و مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، پیرو جلسه رایزنی تبلیغات محیطی مدیران باشگاه های لیگ برتر که با حضور میرشاد مجدی رئیس فدراسیون فوتبال، محمدرضا کیشوری فر رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد. سازمان لیگ فوتبال و صادق درودگر مدیر بازاریابی سازمان لیگ فوتبال مصوبات ذیل به عمل آمد: موافقت شرکت کنندگان:

آ. تسویه بدهی عامل باشگاه استقلال با سازمان لیگ.

ب تبلیغات باشگاه استقلال و پرسپولیس باید جدا از سایر باشگاه ها در نظر گرفته شود.

J تشکیل یک گروه کاری برای اختصاص تبلیغات محیطی به باشگاه ها و بررسی برنامه آینده

D. برگزاری دوره مدیریت بازاریابی برای باشگاه ها

ه. با تشکر از مسئولین برگزاری و بازاریابی لیگ و تاکید بر سازماندهی یکپارچه و تبلیغات محیطی لیگ برای سایر باشگاه ها

به این ترتیب حساب باشگاهی استقلال و پرسپولیس از 14 تیم دیگر لیگ برتری جدا می شود و استقلال باید بدهی خود را به سازمان لیگ پرداخت کند.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید