چرا دو گل ایران مثل ژاپن و عربستان غافلگیر نشدسرویس خبر شماره: 1855206
03 دسامبر 1401 ساعت 08:00
19 هزار امتیاز خبر|

0نقطه نظر

همین تعداد گل برای ایجاد شگفتی کافی بود اما…

ایران با اینکه دو بار مانند ژاپن و عربستان دروازه حریف قدرتمند خود را باز کرد، اما به جای غافلگیری، شکست سنگینی را متحمل شد.

چرا دو گل ایران مثل ژاپن و عربستان غافلگیر نشدمجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید